Topli proces

Toplo prešanje

Nakon finog čišćenja sirovina se predgrijava kako bi se dobila veća učinkovitost kod isprešavanja te uništili svi štetni mikroorganizmi. Takva sirovina ulazi u pužnu prešu u kojoj ulazna sirovina stvara pritisak koji omogućava cijeđenje ulja. Ulja koja su isprešana na temeperaturi višoj od 50°C se smatraju toplo prešanim uljem. Ulja dobivena ovim procesom su tamnije boje zbog raznim mikroelemenata koji se pri visim temperaturama otapaju. Ulja se dodatno rafiniraju(procišćuju) kako bi se dobila konzumna(jestiva) rafinirana ulja sa svrhom dobijanja najčešće žute boje, dugotrajnog roka trajanja i stabilnosti kako bi bila prikladna za korištenje na visokim temperaturama.

Prednosti Toplog prešanog postupka:

  • Relativno dobra iskoristivost
  • Sterilizacija proizvoda
  • Nema nepovoljnih utjecaja na prirodu

Nedostatci Toplo prešanog postupka:

  • Kvaliteta ulja neprikladna za konzumaciju
  • Relativno visoki troškovi prerade

Proizvodi:

  • Toplo prešana pogača sa zaostalim uljem do 9%
  • Toplo prešana ulja
Bio Uljarice d.o.o. detaljno prati svaki dio procesa proizvodnje da se osigura kvaliteta i unifikacija proizvoda te maksimalna ekonomičnost, pritom se posebna pažnja posvećuje praćenju temperature u procesu.

Kontaktirajte Nas!

BIO ULJARICE d.o.o
Molve Grede 65
48327 Molve
CROATIA
T: +385 48 89 43 10
F: +385 48 89 41 42
E: info@uljarice.hr

Hr EU EU
Sufinancirano sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Program 4.2.1 Program 4.2.2