Ekstrakcija - kemijski proces dobivanja ulja

Ekstrakcija ulja

Proces u kojem se najčešće nakon prešanja ostatak produkta natapa u kemijskom otapalu (hexane, benzene) gdje se nagrizaju stijenke biljke te time odvaja ulje od sirovine. Mješavina ulja, sirovine i otapala se dalje zagrijava te se vecina otapala recirkulira ponovo u proces. Ovo je najučinkoviti proces 99% ulja se separira od uljarica.

Prednosti Ekstrakcije:

  • 99% iskoristivost
  • Sterilizacija proizvoda
  • Najekonomičniji proces

Nedostatci Ekstrakcije:

  • Visoke mjere sigurnosti u proizvodnji

Proizvodi:

  • Sačma
  • Sirova ulja

Kontaktirajte Nas!

BIO ULJARICE d.o.o
Molve Grede 65
48327 Molve
CROATIA
T: +385 48 89 43 10
F: +385 48 89 41 42
E: info@uljarice.hr

Hr EU EU
Sufinancirano sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Program 4.2.1 Program 4.2.2