Ekstrakcija - kemijski proces dobivanja ulja

Ekstrakcija ulja

Proces u kojem se najčešće nakon prešanja ostatak produkta natapa u kemijskom otapalu (hexane, benzene) gdje se nagrizaju stijenke biljke te time odvaja ulje od sirovine. Mješavina ulja, sirovine i otapala se dalje zagrijava te se vecina otapala recirkulira ponovo u proces. Iako je ovo najučinkoviti proces 99% ulja se odvoji on je i najagresivniji te je kvaliteta ulja najlošija te je nemoguće ispariti svo otapalo. Veliki proizvođači ulja su odgovorni za 2/3 hexana ispuštenog u atmosferu.

Prednosti Ekstrakcije:

  • 99% iskoristivost
  • Sterilizacija proizvoda
  • Najekonomičniji proces

Nedostatci Ekstrakcije:

  • Kvaliteta ulja neprikladna za konzumaciju
  • Kontaminacija proizvoda sa ostatkom otapala
  • Kontinuirano ispuštanje otapala u atmosferu
  • Visoke mjere sigurnosti u proizvodnji zbog toksičnosti i zapaljivosti otapala

Proizvodi:

  • Sačma
  • Sirova ulja
Bio Uljarice koriste samo Hladni i Topli proces, te se protivimo korištenju ekstrakcije u proizvodnji hrane za ljude i životinje!

Kontaktirajte Nas!

BIO ULJARICE d.o.o
Molve Grede 65
48327 Molve
CROATIA
T: +385 48 89 43 10
F: +385 48 89 41 42
E: info@uljarice.hr