Hraniba životninja

Stalnu visoku proizvodnost u stočarskoj proizvodnji moguće je održati jedino kod zdravih životinja pravilno hranjenih uravnoteženom visoko vrijednom hranom. Naime pravilnim izborom i izbalansiranim obrokom sprečavaju se tzv. "bolesti hrane". Veliki značaj hranidbe domaćih životinja ukazuje na količinu od 65 -75 % od ukupnog proizvodnog troška, odlazi na hranu. Bio Uljarice d.o.o. dugi niz godina prisutne su na tržištu stočne hrane -prije svega toplo prešane pogače uljane repice, suncokreta i soje te toplo prešanog sirovog ulja suncokreta ,uljane repice i soje. Prateći suvremene svjetske trendove u proizvodnji stvorili smo prepoznatljiv proizvod vrhunskih nutritivnih svojstava, namijenjen svim vrstama i kategorijama domaćih životinja. Posebno zbog visoko sadržaja probavljivog proteina. Pogače uljarica pogače imaju nekoliko puta više ulja nego sačme. Faza mehaničkog tiještenja zrna uljarica dovodi do cijepanja velikih molekula polisaharida što pogaču čini lakše probavljivom i dostupnijom probavnom traktu domaćih životinja. Termički tretman sojinog zrna osigurava proizvod visoke hranjive i biološke vrijednosti, bez upotrebe kemijskih sredstava, čime se osigurava visoka iskoristivost hranjivih tvari (proteina, ugljikohidrata, vitamina i minerala) te pogače čini idealnim za hranidbu svih kategorija i vrsta domaćih životinja. Obzirom na cilj suvremene stočarske proizvodnje ostvarivanja ekonomskih ušteda, osim u potpunosti prirodnog načina proizvodnje (gdje ostaju sačuvani najvredniji sastojci), sastoji se i u tome da je ostala velika količina ulja (energetska vrijednost pogače). Naime kod visoko proizvodnih kategorija domaćih životinja (muzne krave, dojne krmače, brojleri) potrebno je dodavati određene količine masnoće, što dodatno otežava tehnološki postupak i povećava cijenu koštanja kg hrane, te ovisno o zahtjevu stočne hrane treba se dodati i do 15% masnoće što u odnosu na tržišnu cijenu masti ili ulja predstavlja prilični trošak, te naknadno dodavanje masti ili ulja u hranu može vrlo često prouzročiti probleme s mikroflorom hrane.

Kontaktirajte Nas!

BIO ULJARICE d.o.o
Molve Grede 65
48327 Molve
CROATIA
T: +385 48 89 43 10
F: +385 48 89 41 42
E: info@uljarice.hr

Hr EU EU
Sufinancirano sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Program 4.2.1 Program 4.2.2