Suncokretova pogača

Suncokretova pogača dobiva se prešanjem termički tretiranog zrna suncokreta (helianthus annuus L.). Boje je sive do crno sive sa karakterističnim dijelovima ljuskica zrna suncokreta. U sastavu suncokretove pogače nalaze se masti, ugljikohidrati, vlaknina ,vitaminsko mineralne tvari i bjelančevine. Sadržaj bjelančevina daje nutritivnu vrijednost pogačama, stoga se pogače koriste kao koncentrirana stočna hrana. U sastav bjelančevina ulaze aminokiseline koje imaju izrazitu biološku vrijednost i važnu funkciju u pravilnom radu organizama. Naime sama količina bjelančevina nije presudna u hranidbenoj vrijednosti krmiva, nego je važna dostupnost tj. probavljivost bjelančevina. Treba spomenuti i sadržaj drugih jednako važnih hranjivih tvari kao što su vitamini i minerali (značajan izvor fosfora i kalcija).

Primjena za hranidbu :

  • pilića do 21 dan starosti 4%
  • nesilice konzumnih jaja 12%
  • za svinje u tovu 7% do 9%
  • krmače u laktaciji 10%
  • suprasne krmače 13%
  • mliječne krave 11-13%
  • junad iznad 11%-15%
  • ovce 13%

Trebate Savjet?

BIO ULJARICE d.o.o
Molve Grede 65
48327 Molve
CROATIA
T: +385 48 89 43 10
F: +385 48 89 41 42
E: info@uljarice.hr

Hr EU EU
Sufinancirano sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Program 4.2.1 Program 4.2.2