Sojina pogača

Sojina pogača dobiva se prešanjem termički tretiranog zrna soje (Glxcine max (L.) Merr). Boje je žuta do svjetlo žutosmeđa, te je jedno od najkvalitetnijih krmiva iz skupine biljnih proteinskih koncentrata. Pravilnom termičkom obradom zrna soje jamči se količina probavljivog proteina i neaktivnost ureaze. Zbog iznimno prijatnog mirisa i okusa koristi se za poboljšanja ostalog dijela obroka (poboljšivać okusa obroka).

Primjena za hranidbu :

  • visokoproduktivnih domaćih životinja
  • rizičnih kategorija (mladunčad, gravidne životinje, rasplodne...)

Zahvaljujući svojim izvanrednim nutricionističkim svojstvima sojina pogača se upotrebljava bez posebnih ograničenja. Pri tom uzimajući u obzir potrebe domaćih životinja uz primjenu hranidbenih normi.

Trebate Savjet?

BIO ULJARICE d.o.o
Molve Grede 65
48327 Molve
CROATIA
T: +385 48 89 43 10
F: +385 48 89 41 42
E: info@uljarice.hr

Hr EU EU
Sufinancirano sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Program 4.2.1 Program 4.2.2