Održiva proizvodnja

Prvi u Hrvatskoj dobili smo ISCC ceftifikat koji našu proizvodnju svrstava u održive proizvodnje tj. proizvođača koji smanjuje emisiju stakleničkih plinova. (više o ISCC certifikatu) Održivi razvoj smatramo jednim od temeljnih načela svoga poslovanja. Održivi razvoj predstavlja našu trajnu predanost uravnoteženoj integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevno poslovanje s ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti kao i prepoznavanja, sprječavanja i izbjegavanja mogućih negativnih utjecaja. Bio Uljarice d.o.o su opredijeljene za doprinos održivom razvoju kroz sustavno upravljanje zaštitom okoliša, što je sastavni dio naše poslovne politike, a zaštita okoliša uključena je u naše osnovne djelatnosti.

Cilj održivog razvoja je "zadovoljiti potrebe sadašnjosti ne ugrožavajući sposobnost budućih naraštaja da zadovolje svoje vlastite potrebe."

Kontaktirajte Nas!

BIO ULJARICE d.o.o
Molve Grede 65
48327 Molve
CROATIA
T: +385 48 89 43 10
F: +385 48 89 41 42
E: info@uljarice.hr

Hr EU EU
Sufinancirano sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Program 4.2.1 Program 4.2.2