U skladu sa prirodom

Zaštita okoliša uključena je u naše osnovne djelatnosti u kojima primjenom načela predostrožnosti i racionalnog gospodarenja stvaramo temelje ostvarenju načela održivog razvoja.

S ciljem provedbe politike upravljanja zaštitom zdravlja,sigurnosti i zaštitom okoliša posebna se pozornost između ostalog posvećuje:

  • očuvanju prirodnih vrijednost
  • povećanju uporabe obnovljivih izvora energije
  • racionalnom korištenju energetskih izvora
  • smanjenju emisija stakleničkih plinova - ističemo da posjedujemo ISCC certifikat
  • unapređenju učinka na području zaštite okoliša
  • davanju prednosti dobavljačima koji u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljavaju zahtjeve politike zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša

Nečistoće koje se izdvajaju u Bio Uljaricama d.o.o. prilikom prijema sirovine su anorganskog porijekla (zemlja, kamenje i sl.), te organskog porijekla (dijelovi stabljike uljarica, dijelovi loma zrna, dijelovi korova) i kao takve nisu štetnog sastava po okolinu . Deponiraju se na vlastito kompostište.

Preradom uljarica u Bio Uljaricama d.o.o. ne nastaju nikakvi štetni plinovi niti se zagađuje okoliš.Kontaktirajte Nas!

BIO ULJARICE d.o.o
Molve Grede 65
48327 Molve
CROATIA
T: +385 48 89 43 10
F: +385 48 89 41 42
E: info@uljarice.hr

Hr EU EU
Sufinancirano sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Program 4.2.1 Program 4.2.2